Participacio Manlleu
[Tancar]
capcalera-pagines-interiors.jpg

Agenda

Última modificació : 05/02/2019 10:54:10

Modificació de l'Ordenança de Civisme i Convivència Ciutadana


A la sessió plenària del 26.10.2005 es va aprovar definitivament l’Ordenança de civisme i convivència ciutadana de Manlleu amb l’objectiu d’establir un clima de civisme, de convivència social i de respecte que fomentés la millora en la qualitat de vida i unes relacions solidàries, tolerants i respectuoses entre les persones que formen la comunitat veïnal de la ciutat.Alhora, es van fixar també les normes de convivència i les relacions cíviques en la utilització dels espais idels béns i serveis de domini públic i es van establir els mecanismes per corregir i, si escau, sancionar, les actituds incíviques, negligents i irresponsables que infringeixen les seves previsions i deteriorin la qualitat de vida a Manlleu.

 

Aquesta Ordenança va ser modificada posteriorment, de forma parcial, pels acords plenaris de 15.02.2006, 17.02.2009 i, darrerament, de 20.03.2012.

 

El temps que ha transcorregut des de l’aprovació de l’Ordenança i també des de la darrera modificació,fan aconsellable efectuar una revisió de caire general d’aquesta norma per tal d’actualitzar algunes de les seves previsions, ja sigui, d’una banda, per adequar-les a noves realitats i situacions no contemplades, com, d’altra banda, adoptar alguns canvis legislatius que han esdevingut en els darrers anys.

 

La nova llei de procediment administratiu comú de les administracions públiques s'ha modificat i incorpora la participació de la ciutadania abans de que la normativa s’hagi aprovat i no només després, com fins ara. Podeu participar fent les vostres aportacions en aquest mateix web.

 


Organitzador
Ajuntament de Manlleu


Lloc
En aquest mateix web, a l'apartat Ordenançes i Reglaments > 2019 Modificació de l'Ordenança de Convivència Ciutadana i Civisme


Escut de l'Ajuntament de Manlleu

Plaça Fra Bernadí, 6
(08560) MANLLEU
Tel. 93 850 66 66
Fax 93 850 79 70
Amb la col·laboració de:
  • Logo de la Diputació de Barcelona