logo_cap.gif
[Tancar]
capcalera-sessio-museu-del-ter.jpg

Última modificació : 03/05/2018 15:52:09
Àmbit
Ciutat
Data d'inici
12 de novembre del 2018
Data finalització
10 de novembre del 2023
Objectius
Identificar què genera salut a les persones que viuen a Manlleu i els aspectes de millora de la salut de la població.
Àrees i entitats involucrades
Àrea de Salut Pública i Consum, Diputació de Barcelona

Memòria final

El  Pla Local de Salut 2018-2023 és l'instrument de planificació que ha de servir de marc de referència per a incloure la salut a totes les polítiques del govern municipal, amb una mirada d’equitat.


Des de l’Ajuntament de Manlleu, conjuntament amb altres institucions municipals i supramunicipals vinculades a la salut i als seus determinants, i amb un treball participatiu amb la ciutadania, s’ha portat a terme aquest Pla de Salut de Manlleu 2018-2023 com a element estratègic de la planificació de les actuacions en matèria de salut des de la visió municipal.

 

Per a Manlleu és important conèixer quina és la situació de salut de les persones del municipi i quins són els seus determinants. Per conèixer-la s’ha treballat a partir d’indicadors existents i amb la participació ciutadana amb la identificació dels actius de salut i de propostes de millora que considera que es poden portar a terme amb l’objectiu de millorar la salut i el benestar de les persones.

 

A nivell municipal, el Pla Local de Salut és el marc de referència per a totes les actuacions públiques en matèria de salut i benestar que es desenvolupen a nivell de govern local i és l’instrument que ordena el procés de millora de l’entorn per tenir un municipi saludable i que garanteixi el benestar de les persones.

 

El 24 de setembre de 2019 el Ple de l'Ajuntament de Manlleu va aprovar el seu primer Pla Local de Salut, vigent pel període 2018-2023.


Imatges

Imatge gràfica del Pla Local de Salut 2018-2023
Escut de l'Ajuntament de Manlleu

Plaça Fra Bernadí, 6
(08560) MANLLEU
Tel. 93 850 66 66
Fax 93 850 79 70
Amb la col·laboració de:
  • Logo de la Diputació de Barcelona