logo_cap.gif
[Tancar]
capcalera-sessio-museu-del-ter.jpg

Última modificació : 03/05/2018 15:52:09
Àmbit
Ciutat
Data d'inici
1 de desembre del 2016
Data finalització
31 de juliol del 2017
Objectius
Implicar a la ciutadania en el planejament urbanístic de la ciutat.
Àrees i entitats involucrades
Àrea de Serveis Territorials, Medi Ambient i Habitatge

Memòria final

El Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) és un instrument de planificació del territori que ordena urbanísticament el terme municipal de Manlleu i en dissenya el seu desenvolupament i creixement futurs.

http://poummanlleu.com/


El procés de redacció d’un POUM està regit per normatives estatals que descriuen les etapes, el procés i la documentació obligatòria per elaborar-lo (el Decret legislatiu 1/2010, la Llei 3/2012 i el Decret 305/2006).

 

Tot el procediment compta amb un Programa de Participació Ciutadana que ha de permetre que tots els veïns i veïnes de Manlleu puguin prendre part en la definició del rumb urbanístic de la ciutat en els propers anys. El Programa de Participació Ciutadana es va presentar el novembre de 2016 i preveia dur a terme diferents actuacions enfocades a la participació de la ciutadania en el planejament urbanístic de la ciutat. Podeu consultar-lo aquí: Programa de Participació Ciutadana.

 

La participació ciutadana en la fase de l'avanç del Pla va finalitzar el juliol de 2017. Podeu consultar l'informe final amb les actuacions de participació realitzades i els resultats a l'apartat document memòria final.

 


Imatges

Imatge gràfica del POUM
Sessions de participació ciutadana
Sessions de participació ciutadana
Recollida d'aportacions al qüestionari
Sessions de participació ciutadana
Sessions de participació ciutadana
Sessions de participació ciutadana
Presentació del POUM
Escut de l'Ajuntament de Manlleu

Plaça Fra Bernadí, 6
(08560) MANLLEU
Tel. 93 850 66 66
Fax 93 850 79 70
Amb la col·laboració de:
  • Logo de la Diputació de Barcelona